Flora 1
Flora 1
press to zoom
White Iris
White Iris

Oil on gold leaf on canvas, 36 x 36 inches

press to zoom
White Flower
White Flower

Oil on gold leaf on canvas, 36 x 36 inches

press to zoom
Pink & White Flower
Pink & White Flower

Oil on gold leaf on canvas, 36 x 36 inches

press to zoom
Seductive
Seductive

Oil on god leaf on canvas, 34 x 40 inches

press to zoom
Spiky Orchid
Spiky Orchid

Oil on gold leaf on canvas, 34 x 40 inches

press to zoom
Passion Flower
Passion Flower

Oil on gold leaf on canvas, 16 x 16 inches

press to zoom
Party Flower
Party Flower

Oil on gold leaf on canvas, 36 x 36 inches

press to zoom
Lime Flower
Lime Flower

Oil on gold leaf on canvas, 16 x 16 inches

press to zoom
Eons Babies
Eons Babies

Oil on gold leaf on canvas, 30 x 36 inches

press to zoom
Delicate Dominance
Delicate Dominance

Oil on gold leaf on canvas, 36 x 36 inches

press to zoom
Competition
Competition

Oil on gold leaf on canvas, 36 x 40 inches

press to zoom
Crimson Flower
Crimson Flower

Oil on gold leaf on canvas, 16 x 16 inches

press to zoom
Cali Lily
Cali Lily

Oil on gold leaf on canvas, 40 x 34 inches

press to zoom
Cali Lilies
Cali Lilies

Oil on gold leaf on canvas, 40 x 34 inches

press to zoom
Bold Red
Bold Red

Oil on gold leaf on canvas, 24 x 18 inches

press to zoom
Big Red
Big Red

Oil on gold leaf on canvas, 16 x 16 inches

press to zoom